Všeobecné informace

Školní zájezdy - Anglie

Týdenní kurzy pro školní skupiny

STS Class Tours  - školní zájezdy s výukou pro jednu nebo více škol. STS společně se StudyPoint nabízí jazykový kurz a ubytování, ale také dopravu, pojištění a doprovodný program. Nabídka platí mimo letní měsíce a je za velice příznivé ceny.

Výuka
Výhody studia jazyka v zahraničí - tradiční vyučovací metoda je plně přizpůsobena pro využít skutečnosti, že jste v zemi, kde se vyučovaným jazykem hovoří. Právě pobyt v tom „pravém prostředí” nám nabízí fantastické možnosti, jak žáky inspirovat a dovést k úspěchu. Neocenitelnou příležitost nám poskytuje přirozená cesta k nabytí vědomostí a možnost okamžitého využití nově získané znalosti v praxi, což v případě studia jazyků zvyšuje motivaci studentů.

Učení probíhá v podstatě po celou dobu kurzu a studenti jsou podněcováni k maximálně aktivnímu postoji. Malé skupiny – lepší a pružnější výuka. Po úvodním rozřazovacím testu se třída rozdělí na několik menších skupin na základě jazykových znalostí studentů. Když jsou skupiny malé, tedy 15 studentů ve skupině, může učitel uspokojivě vyjít vstříc individuálním potřebám každého studenta.

Projektové vyučování a tzv. „link lessons”. Projektové vyučování je moderní vyučovací metoda. Je zajímavá a přitažlivá pro studenty a vykazuje vysokou učební efektivitu. Projekt je dlouhodobý či krátkodobý úkol. Student ho plní individuálně nebo na něm spolupracuje ve skupině. Projektová metoda rozvíjí nejen jazykové schopnosti ale i schopnost spolupráce a tím, že vyžaduje od studentů aktivní přístup, je motivuje k další práci. Další velmi často využívanou metodou jsou diskuse. Výchozím bodem k nim bývají nejčastěji texty týkající se aktuálních témat či zprávy z rádia, televize. Tímto způsobem se žáci cvičí v umění hovořit, naslouchat, číst a psát. Učí se ale také pracovat s informacemi v cizím jazyce, což je v dnešní době téměř nedocenitelné.

Aktivní volný čas
Na STS Jazykové cestě nebudete pouze studovat, ale prožijete zajímavý a zábavný týden. V ceně kurzu je program na volný čas po celou dobu jeho trvání. První den podniknete s učiteli procházku městem – „town walk”.

Po skončení výuky vás budou čekat nejrůznější výlety, návštěvy zajímavých míst a pamětihodností. Budete mít mnoho příležitostí provozovat sportovní aktivity. Večer se potkáte se svými kamarády na pláži nebo v parku na pravé barbecue párty s grilováním nebo půjdete společně na diskotéku.
Ke každému místu pobytu je zpracován programu a výletů. Pokud si budete přát vlastní program, rádi vám připravíme program „šitý na míru“.

Výlety STS zahrnuté v ceně
Společně s vašimi vedoucími a spolužáky podniknete během kurzu několik výletů. V ceně kurzu je zahrnuta i návštěva Londýna. Stačíte si prohlídnout město, podívat se na zajímavá místa, která vás zajímají. Bude dost času i na nákupy.


Ubytování  v hostinské rodině
Ubytování v hostitelské rodině představuje nejlepší možnost poznat kulturu a životní styl v hostitelské zemi. Díky dlouholeté spolupráci s STS se mnoho hostitelských rodin stalo našimi spolehlivými partnery, což umožňuje našemu reprezentantovi zajistit studentům z České a Slovenské republiky kvalitní a bezpečné ubytování a zázemí.

V jedné hostitelské rodině jsou ubytovaní maximálně čtyři studenti. V rodině budete snídat a večeřet. S sebou do školy budete dostávat balíček s obědem. Vaše hostitelská rodina se o vás dobře postará.

Bezpečná cesta
Zaměstnanci STS se postarají o to, abyste cestovali bezpečně, pohodlně a po celou dobu cesty vám budou k dispozici. Rychlá a pohodlná cesta letadlem. Cesta letadlem začíná v Praze. Po příletu vás pohodlný autobus STS dopraví do místa konání kurzu, kde na vás budou čekat členové hostitelských rodin.

Projeďte Evropu autobusem
Cestou autobusem budete mít spoustu času seznámit se s vašimi kamarády. Po celou cestu je s vámi náš doprovod. Do Anglie pojedete přes Německo a Francii, cesta trvá 22–24 hodin.
 

Přihlásit se na kurz