Všeobecné informace

Jazyková úroveň

Jaká úroveň výuky je pro mě vhodná?

Tuto otázku si kladou jistě mnozí z vás. Víme, že není jednoduché určit stupeň vašich znalostí. Připravili jsme pro vás stručný přehled, který by vám měl pomoci zjistit, na jaké jazykové úrovní se nacházíte. Pokud si nebudete jisti, můžeme vám poslat test a doporučit kurz, který by vám nejlépe vyhovoval.

  • Začátečníci - malé nebo žádné předchozí znalosti
  • Základní úroveň - omezená schopnost vyjadřování. Těžkosti s běžnou konverzací a neuspokojivé gramatické znalosti.
  • Nižší střední úroveň - student rozumí běžné denní konverzaci. Omezená slovní zásoba a omezená znalost gramatiky.
  • Střední úroveň - schopnost psát a číst lehčí texty. Student konverzuje bez potíží, ale v určitých oblastech má omezenou slovní zásobu i znalosti gramatiky.
  • Vyšší střední úroveň - student konverzuje bez potíží. Je schopen psát a číst většinu textů. Omezená schopnost psát a porozumět odbornému textu. Dobré gramatické znalosti.
  • Pokročilí - student konverzuje bez potíží a rozumí obtížnějším textům. Vynikající slovní zásoba s malými gramatickými chybami.
  • Velmi pokročilí - student konverzuje bez zábran a má dobrou schopnost psát a porozumět odbornému jazyku.