Všeobecné informace

Kvalitní výuka

 • Vysoce kvalitní výuka
  Jednou ze záruk vysoce kvalitní výuky je již samotný výběr škol, se kterými StudyPoint spolupracuje. Naše školy mají renomé a dlouhodobé zkušenosti s pořádáním kurzů pro zahraniční studenty. Školy jsou registrovanými členy organizací dohlížející na kvalitu škol a výuky po celém světě a využívají nejmodernější metody výuky jazyků. Výuka je rozdělena do čtyř částí: konverzace, čtení, poslech a psaní. Ve všech kurzech je kladen důraz na aktivní zapojení studenta do výuky a na respektování jeho individuálních učebních potřeb. V kurzech je zohledněna i snaha o maximální využití času a specifických podmínek pobytu studenta v přirozeném jazykovém prostředí. Z těchto důvodů je počet studentů v kurzu omezen cca na 12.
 • Kvalitní učitelé
  Kvalitní učitel je jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšného vyučovacího procesu. Proto všechny školy, se kterými spolupracujeme, kladou důraz na dvě základní kritéria při jejich výběru. Každý učitel musí disponovat akademickým vzděláním a bohatými zkušenostmi s výukou jazyků. Dále potom absolvujete školení v metodách využívaných danou školou.
 • Učební materiály a multimediální centrum
  Učební materiály jsou vybírány velmi pečlivě a obdržíte je na počátku kurzu. Ve školách se využívá nejen tradičních učebnic, ale i dalších textů. Kritérii jejich výběru jsou vedle jazykové náročnosti i zájmy studentů. Převážná většina našich škol nabízí svým studentům využití multimediálního centra, knihovny a studovny s počítači. Přístup k cizojazyčným knihám, časopisům a na internet vám umožní prohlubovat vaše znalosti a vědomosti i po skončení řádné výuky.
 • Individuálně přizpůsobená úroveň výuky
  Naše metody výuky jsou speciálně přizpůsobeny tak, aby odpovídaly úrovni vašich znalostí a také vašim požadavkům. První den se podrobíte jazykovému testu. Podle jeho výsledku budete umístěni do třídy se studenty stejné jazykové úrovně. Studenti pracují v menších třídách (průměrný počet studentů ve třídě je 12, maximálně 15 studentů - není-li uvedeno jinak), což přispívá ke skutečně efektivnímu procvičování jazyka. Spojením skupinové výuky ve třídě a individuálně koncipovaných cvičení ve volném čase se vaše jazyková úroveň může zvýšit již v poměrně krátké době. V takovém případě dostanete možnost přestoupit do třídy s vyšší úrovní znalostí, která bude lépe vyhovovat vašim potřebám.
 • Profesionálně zaměřená výuka
  Tyto kurzy jsou určeny pro ty z vás, kteří potřebují jazykové znalosti při své práci. V průběhu kurzu se studenti pod vedením zkušených učitelů zdokonalují v obchodní formě jazyka, učí se vedení prezentací a obchodních jednání, zaměřují se na správné obraty při diskusích, telefonování a psaní korespondence. Kurzy probíhají jak v malých skupinách, tak i individuálně. Pro náročnější studenty nebo pro ty, kteří chtějí dosáhnout co největších jazykových pokroků v krátké době, jsou vhodné tzv. InTuition kurzy, kdy student bydlí přímo v rodině učitele.
 • Závěrečné hodnocení
  Po ukončení kurzu získáte certifikát potvrzující absolvování kurzu. Dále od nás obdržíte dotazník, ve kterém vás požádáme o zhodnocení kurzu. Údaje, které v dotazníku uvedete, nám slouží ke zlepšení našich služeb.
 • Poradíme vám s výběrem kurzu
  V případě, že váháte, který kurz je pro vás vhodný, kontaktujte naši kancelář. Poskytneme vám odbornou konzultaci a společně najdeme kurz odpovídající vašim představám a požadavkům. Ještě před odjezdem na váš studijní program můžete projít jazykovým testem, který určí úroveň vašich znalostí a bude vodítkem při výběru vhodného kurzu.