Všeobecné informace

Víza

  • Vízové požadavky
    Při studijních pobytech kratších než 3 měsíce vám v některých zemích stačí pouze platný cestovní pas (Nový Zéland, JAR, Malta). Pro delší pobyt je nutné zažádat si o studentské či turistické vízum, ke kterému je kromě potvrzení o studiu nutno přiložit další dokumenty. Rádi vám pomůžeme s doplňujícími informacemi a budeme vás informovat o případných změnách. U některých zemí za vás vízum vyřídíme.

Upozornění: Studenti si sami hradí všechny náklady spojené s udělením víza. StudyPoint nemůže zaručit kladné vyřízení vaší žádosti ani proces urychlit. Počítejte s časovou rezervou! Ze zkušenosti víme, že doba pro udělení víza je zejména u mimoevropských zemí delší, a záleží na administrativním procesu příslušné ambasády.