Všeobecné informácie

Kurzy pre juniorov a dospelých


Program "Jazykové kurzy pro juniory a dospělé" je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit v cizím jazyce v co nejkratší době. Tento program je zaměřen na studium v délce 1 - 40 týdnů a nabízí širokou paletu kurzů v mnoha státech světa.

Kurzy pro juniory jsou nabízeny zejména v době letních prázdnin, ale je možné i studovat v průběhu školního roku nebo po ukončení ZŠ, SŠ nebo i vysokoškolského studia. V tomto případě se jedná zejména o programy delší než 10 týdnu s cílem dosáhnout mezinárodní certifikáty nebo studium akdemeckého školního roku nebo semestru. Kurzy jsou dále rozděleny na skupinové (doporučený věk 13 - 18 let) a individuální (vhodný věk od 14 let).

Kurzy pro dospělé a profesionály jsou jazykově-vzdělávací programy, koncipované pro potřeby středního a vrcholového managementu. Počítá se s tím, že mnozí zájemci o toto studium jsou časově velice vytíženi a kurzy jsou proto organizovány i pro krátkodobé (jednotýdenní) pobyty. Délka kurzu je od 1 do 12 týdnů. Kurzy jsou vytvořeny pro ambiciózní studenty, kteří vyžadují intenzivní výuku a rychlé jazykové zlepšení.

Vašimi kolegy se stanou lidé z nejrůznějších částí světa a získáte tak mnoho přátel a zajímavých kontaktů.

Všichni učitelé mají speciální vzdělání a jsou kvalifikováni pro výuku angličtiny nebo jiného jazyka jako cizího jazyka. Lektoři mají dlouhodobou praxi s výukou obecné angličtiny, Business English a odborně zaměřeného jazyka a díky tomu vyhovují vysokým nárokům, které kladou studenti těchto kurzů. Během výuky jsou používány moderní technologie a metody. V maximální možné míře je využito individuálního přístupu ke studentovi, k naplnění jeho potřeb a přání.

Školy jsou členy EQUALS a ARELS, což jsou mezinárodní organizace kontrolující kvalitu a úroveň výuky a škol. Mají akreditace u British Council, English UK (oboje GB),  FELTOM (Malta), ALTO, WYSE, ELTASA (JAR), ACCET (USA), NEAS (Austrálie), ACCELS (Irsko), CAPLS a ACLEP (Kanada), IALC a OSD (Rakousko), CEELE (Španělsko), FIYTO, GfdS a TestDaf (Německo).

Přihlásit se na kurz