Všeobecné informácie

Studium střední školy v Německu



"Německo je velmi zajímavá země, životní styl je tu úplně jiný než v Čechách. Nudit se tady určitě nebudete, protože je tady hodně možností, jak využít volný čas. Okolí je taky moc pěkné a udržované. Dejte si ale pozor na německou povahu. Němci berou všechno moc vážně a jsou moc pořádní. Vyskytnou-li se potíže s Vaši hostitelskou rodinou, nic se neděje. Buďte otevření, řekněte co Vás trápí (stesk po domově, atd). a německá rodina Vám pomůže. Němci mají rádi otevřenost. To je moje zkušenost!“
Veronika Bažantová
 

Německo – Motor Evropy

Německo je zemí mnoha tváří. Německo průmyslové, Německo velkých uměleckých a vědeckých tradic, Německo zelených vrchů a romantických starých vesniček.

V poválečném období se bývalé Západní Německo (nyní opět sjednocené s východními spolkovými republikami) stalo jednou z nejrozvinutějších a nejúspěšnějších zemí světa. Německý průmysl byl a je stále na vedoucí pozici, především v oblastech elektroniky a automobilového průmyslu.

Během několika staletí Německo tvořily malé nezávislé státy. Vilém I. jmenoval Otto von Bismarcka svým kancléřem a během jednoho desetiletí Bismarck Německo sjednotil. Po roce 1871 bylo Německo sjednoceno jako Druhá říše a král Vilém Pruský se stal jejím císařem. Rozdíly mezi jeho obyvateli zůstaly přesto značné.

Po druhé světové válce bylo Německo rozděleno do čtyř okupačních zón, které byly pod kontrolou Sovětského svazu, Velké Británie, USA a Francie. V květnu 1949 vznikla NSR (Západní Německo) z územích ovládaných Francií, USA a Velkou Británií. Část kontrolovaná Sovětským svazem se stala NDR (Východním Německem). Německo bylo tedy rozděleno do dvou nezávislých částí. V roce 1961 byla postavena Berlínská zeď a stala se symbolem studené války a rozdělení Evropy.

V listopadu 1989 východní Němci v důsledku pádu komunistického východního bloku otevřeně demonstrovali za svá politická práva. Východní Německo již nemělo podporu bývalých spojenců - Sovětského svazu - a vláda se musela podřídit požadavkům demonstrantů. Byla stržena nenáviděná Berlínská zeď a poté následovaly nebývalou rychlostí další události.

Dva státy se znovu sjednotily 3. října 1990 a znovu se staly Německem. Soudobý Berlín je opět hlavním městem. Doposud však přežívají rozdíly mezi východním a západním Německem. Země je republikou a Helmut Kohl byl jejím kancléřem od znovusjednocení až do roku 1998. 

Od poválečného období do současnosti se Německo (Západní Německo) stalo jednou z nejrozvinutějších a nejúspěšnějších zemí světa.

Studujte na veřejné nebo soukromé škole v Německu!

 

Přihlásit se na kurz