Všeobecné informace

Jazykové pobyty v NěmeckuSousední Německo je země s bohatým kulturním dědictvým a krásnou a rozmanitou krajinou.
 

Německo, oficiálně Spolková republika Německo, leží v severozápadní části střední Evropy. Je to jedna z nejlidnatějších zemí Evropy. Státním jazykem je němčina. Přírodními, historickými a kulturními zajímavostmi i dobrou úrovní zařízení cestovního ruchu se řadí k turisticky velmi atraktivním oblastem Evropy. Německo je země s bohatým kulturním dědictvím, s krásnou a rozmanitou krajinou a obrovským průmyslovým potenciálem.

Německo je zemí mnoha tváří. Německo průmyslové, Německo velkých uměleckých a vědeckých tradic, Německo zelených vrchů a romantických starých vesniček.

V poválečném období se bývalé Západní Německo (nyní opět sjednocené s východními spolkovými republikami) stalo jednou z nejrozvinutějších a nejúspěšnějších zemí světa. Německý průmysl byl a je stále na vedoucí pozici, především v oblastech elektroniky a automobilového průmyslu.

Po druhé světové válce bylo Německo rozděleno do čtyř okupačních zón, které byly pod kontrolou Sovětského svazu, Velké Británie, USA a Francie. V květnu 1949 vznikla NSR (Západní Německo) z územích ovládaných Francií, USA a Velkou Británií. Část kontrolovaná Sovětským svazem se stala NDR (Východním Německem). Německo bylo tedy rozděleno do dvou nezávislých částí. V roce 1961 byla postavena Berlínská zeď a stala se symbolem studené války a rozdělení Evropy.

V listopadu 1989 východní Němci v důsledku pádu komunistického východního bloku otevřeně demonstrovali za svá politická práva. Východní Německo již nemělo podporu bývalých spojenců - Sovětského svazu - a vláda se musela podřídit požadavkům demonstrantů. Byla stržena nenáviděná Berlínská zeď a poté následovaly nebývalou rychlostí další události.

Dva státy se znovu sjednotily 3. října 1990 a znovu staly Německem. Soudobý Berlín je opět hlavním městem. Doposud však přežívají rozdíly mezi východním a západním Německem. Země je republikou a Helmut Kohl byl jejím kancléřem od znovusjednocení až do předloňského roku.

Od poválečného období do současnosti se Německo (Západní Německo) stalo jednou z nejrozvinutějších a nejúspěšnějších zemí světa.

Podrobnější informace o nabízených kurzech naleznete na stránkách jednotlivých destinací.

Orientační kalkulátor jednotlivých kurzů naleznete zde a podrobné informace o průběhu kurzu, jak se přihlásit.... zde.

Přihlásit se na kurz