Všeobecné informace

Jazykové pobyty v USA


Kurz angličtiny  trochu jinak! Prázdniny plné dobrodružství, poznejte vzdálené destinace a užijte si spoustu legrace.
 >> Get ready for the summer of your life! <<

Se svými 281 milióny obyvatel jsou Spojené státy americké považovány za mocnost nejen v oblasti hospodářství, ale i vzdělávání, a to hlavně vlivem velkého počtu vynikajících univerzit rozmístěných téměř po celém území.

Klimatické podmínky USA jsou značně různorodé, od mírně tropických na Floridě po téměř arktické v nejsevernějších státech, jako jsou Maine a Michigan, od drsného klimatu západních pouští po deštivější oblasti na pobřeží.

USA je přírodně i kulturně velmi bohatá země. Naše kurzy probíhají v několika velkoměstech ležících jak na východním tak na západním pobřeží.

Podrobnější informace o nabízených kurzech naleznete na stránkách jednotlivých destinací.

Podrobné informace o průběhu kurzu a jak se přihlásit naleznete zde.

Přihlásit se na kurz