Všeobecné informace

Loretto School - nejstarší internátní škola ve Skotsku

Motto
“You were born with talents, develop them”

„Loretto develops intelligent, caring, creative, confident, successful people who are at home anywhere in the world and doing the most amazing things. Their achievements and attitudes are the twin hallmarks of their good schooling.“
Dr. Graham Hawley, headmaster

„Since its inception in 2002, Loretto Golf Academy has gone from strength to strength and has transformed into one of the country’s most highly respected golf schools with many of its players going on to achieve success at both national and international levels.” Scottish Club Golfer Magazine 2011


O škole
Loretto je prestižní nejstarší soukromá střední škola v Edinburghu a jedna z nejlepších internátních škol v Evropě. Ve škole studuje asi 400 chlapců a dívek z celého Spojeného království ale i jiných zemí světa.

Co Lorretto odlišuje od jiných škol je především rodinná atmosféra, tradiční hodnoty, individuální pozornost věnovaná každému žáku a důraz na rozvoj člověka jako celku – mysli, těla i ducha. Loretto disponuje vynikajícími školními osnovami a mimoškolními a sportovními aktivitami. Škola je známá pro svou vysokou akademickou úroveň, ale i skvělé příležitosti v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění.

Žáci a studenti Loretta mají respekt k sobě samým i k lidem ve svém okolí, mají skvělé vztahy s učiteli i spolužáky, jsou aktivní, účastní se mnoha sportovních a kulturních akcí a zodpovědně rozvíjejí svůj potenciál. Jsou dostatečně sebevědomí, zdatní a flexibilní. Učitelé se snaží své studenty vést ke kritickému myšlení a aktivnímu přebírání odpovědnosti za své vlastní vzdělání. Každý student má přidělen svého tutora z řad učitelů, který mu pomáhá nastavit správné cíle.

Sixth Form
Studenti ve věku 16-18 let studují na úrovni tzv. Sixth Form (po vzoru Anglie), která je primárně přípravou na úspěšná univerzitní studia. Přes 80% všech 150 studentů preferuje bydlení na internátu.
Obvyklá skladba studia je 4 předměty AS-Levels v předposledním ročníku (tzn. první rok Sixth Form), z nichž ve třech předmětech studenti pokračují poslední rok (tzn. druhý rok Sixth Form) a skládají z nich závěrečné zkoušky. V nabídce je široký výběr předmětů – mezi nimi např. biologie, chemie, politika, zeměpis, francouzština, španělština, matematika, pokročilá matematika, angličtina a anglická literatura, dějiny umění, ekonomie, fyzika, business, divadlo, hudba, umění, účetnictví, dějepis ale i tělocvik a další.

Pro studenty, jejichž rodným jazykem není angličtina má Loretto připravený speciální program ESL (English as a Second Language), který představuje hodiny angličtiny nad rámec studia a který jim pomůže rychle zlepšit jejich jazykové schopnosti.

Mimoškolní aktivity
Loretto věří, že mimoškolní aktivity rozvíjí u studentů vůdčí schopnosti, osobní zodpovědnost, sebevědomí, komunikaci a týmovou práci a nabízí tedy široké možnosti, jak trávit volný čas. Můžete se věnovat např. hudbě, divadlu, filmu, výtvarnému umění, keramice, zpěvu, fotografování, hře na hudební nástroj nebo se účastnit různých výletů. Škola dává důraz také na fyzický pohyb a proto i zde můžete pokračovat ve svých oblíbených sportech nebo zkusit nějaké nové. V nabídce najdete atletiku, lezení, kriket, přespolní běh, tanec, hokej, karate, lakros, rugby, squash, plavání, tenis anebo golf, kterým je škola proslulá, dokonce má svou vlastní golfovou akademii!

Golfová akademie
Loretto Golf Academy byla založena v roce 2002 a je unikátní nezávislou internátní školou ve Spojeném království. Nabízí svým žákům plně rozvinout jejich sportovní talent. Skotsko je rodištěm moderního golfu a Loretto, snad kvůli své skvělé poloze v blízkosti nejstarších golfových hřišť, má v tomto sportu silnou tradici. Mnoho bývalých žáků Loretta vedlo v minulosti slavné golfové kluby jako je např. ten v St. Andrews nebo Prestwick.

   

 

Přihlásit se na kurz