Všeobecné informace

The MacDuffie School

Mise školy
„To foster in all students the intellectual habits of mind, high ethical standards, and respect for diversity required for becoming effective individuals in their personal and work lives, and moral and responsible participants in the world beyond.“

Mise školy se odráží v jejich základních hodnotách, které vyznává: Komunita, Integrita, Respekt, Kreativita, Vedení lidí a Excelence

MacDuffie School je americká internátní škola založená již na konci 19. století ve Springfieldu v americkém státě Massachusetts. Od roku 2011 se škola přestěhovala do Granby, MA do velkého areálu s většími učebnami, s excelentním ubytovacím zařízením a nejmodernějšími technologiemi a sportovním zázemím.

Škola vyučuje přes 260 chlapců a dívek, z nichž více než polovina bydlí na internátu v areálu školy. Díky menšímu počtu studentů si škola zakládá na osobním přístupu ke každému z nich.

Pro studenty, jejichž rodným jazykem není angličtina má škola speciální program ELL (English Language Learners), který vede ke zlepšení jazykových schopností ve čtení, psaní, poslechu a konverzaci. Studenti projdou rozřazovacím testem, který určí jejich úroveň a zařadí je do vhodné skupiny studentů s podobnými znalostmi.

Jednotlivé kurzy (předměty) spadají pod několik oddělení (kateder), a sice katedru historie, anglického jazyka, cizích jazyků, matematiky, tělesné výchovy a vědy. Studenti a absolventi MacDuffie jsou velmi úspěšní při přijetí na vysoké školy a univerzity po celé USA.

Malá školní komunita, ale velké příležitosti
Studenti mají na výběr ze široké škály aktivit, které jim pomáhají objevit jejich skrytý talent a poskytují jim možnost rozvinout vůdčí schopnosti. Můžete se stát členy různých školních klubů, mezi nimi např. Model OSN, matematický kroužek, můžete přispívat do školního časopisu, dále zde najdete filmový nebo šachový klub, taneční, hudební, divadelní nebo výtvarné kurzy, plavecký klub, lingvistický klub, fotografický klub, improvizační divadlo, hokejbal, v zimě běžkování, fotbal, volejbal, přespolní běh, basketbal, badminton, golf, tenis, frisbee, apod.

Život na internátu
Studenti bydlící na internátu školy jsou součástí multikulturní komunity a bydlí společně v nově vybavených dvojlůžkových nebo jednolůžkových pokojích. Studenti vzájemně budují vztahy a navazují nová přátelství jak se svými vrstevníky z USA tak z celého světa. Společně se také účastní kulturních, sportovních nebo jiných mimoškolních i školních aktivit. Studenti, kteří denně dochází do školy, často zvou své kamarády, kteří bydlí na internátu, k sobě domů např. na víkend nebo na prázdniny či oslavy státních svátků.

Kromě toho mají studenti bohatý víkendový program, který vychází z tradic, atrakcí a kultury regionu Nové Anglie (New England) a zahrnuje sběr jablek, vyřezávání dýní, projížďky na kolečkových bruslích, koncerty klasické i populární hudby, návštěvy muzeí, sportovních akcí, zábavních parků nebo jarmarků, divadelních představení či nákupy v blízkých obchodních domech. Mohou se také účastnit různých akcí pořádaných na blízkých univerzitách jako je Amherst, Smith, Mount Holyoke and Williams anebo několik univerzit v Bostonu, který je jen 90 mil daleko. Během roku jsou organizovány také výlety do Bostonu, New Yorku, Philadelphie a Washingtonu D.C.

Homestay program
Kromě ubytování na internátu nabízí škola také bydlení v hostitelských rodinách. Tento typ ubytování dává studentům bližší náhled na rodinný život v USA, jsou bráni jako členové rodiny a účastní se plnohodnotně rodinných tradic, oslav i aktivit všedního dne. Jak pro hostitelskou rodinu tak pro studenta je to unikátní příležitost poznat novou kulturu, nové lidi a často vybudovat přátelství na celý život.
 

Přihlásit se na kurz