Všeobecné informace

UniverzityStudium

Vyšší vzdělání je založeno na systému bodů (credits). Za každý předmět získává student určitý počet bodů - credits - odpovídající délce a obtížnosti studia daného předmětu. Za jeden školní rok lze získat 24 credits. College a univerzity nabízejí čtyřletá studia, která Vám umožní získat bakalářský titul (Bachelor´s Degree). Studium je možné zahájit na Community College a po dvou letech můžete získat tzv. Associate´s Degree. Po ukončení dvouletého studia na College lze přestoupit na univerzitu a zahájit třetí ročník.

Studium můžete záhájit v letním i zimním semestru. Všeobecnými vstupními požadavky jsou ukončené středoškolské vzdělání a velmi dobrá znalost angličtiny. Každá škola si stanovuje svá vstupní kritéria, která závisí zejména na typu školy, zaměření a destinaci.

Každá škola nabízí různé typy kurzů, seminářů a studijních programů. Mezi neoblíbenější mezi studenty patří např. marketing, management, finance, cestovní ruch, hoteliérství, IT, grafický design a další.

Přihlásit se na kurz