Všeobecné informace

Studium vysoké školy v Austrálii

Studium v Austrálii
Většina studentů začíná své studium na místní jazykové škole a poté pokračuje na odborných školách - tzv. college (např. Melbourne Institute of Business and Technology) - nebo univerzitách, jako je např. The University of Melbourne.

AUSTRÁLIE
Sydney-University of Western Sydney
University of Western Sydney je dynamická a mezinárodně orientovaná univerzita, která byla založena roku 1989. Se 6 kampusy, nacházejícími se v regionu “Greater Western Sydney”, je jednou z největších australských universit v Austrálii (má téměř 30 000 studentů, z nichž 3 000 studentů pochází ze zahraničí ze 70 zemí). Všechny kampusy jsou situovány od centra Sydney asi 25 – 60 minut chůze. Každý z nich má svoje studentské centrum a nejdete zde řadu specializovaných center pro zahraniční studenty (letištní servis apod.). Všichni studenti mají přístup do plně vybavených knihoven, počítačových laboratoří (včetně přístupu na internet pro každého studenta), do knižního obchodu, kavárny a studentských garáží.

Kampusy se nacházejí v těchto oblastech:
Bankstown Community
(165 000 obyv.) se těší z nádherné přírody a parků, které město obklopují. Bankstown má spoustu míst k sportovnímu vyžití, množství restaurací, nákupních center apod. Kromě akademických budov nabízí i moderní tělocvičny, digital imaging centrum, galerie a laboratoře.

Blacktown Community se nachází v centru velké nákupní a průmyslové oblasti. Město má více než 100 parků a rezervací, je zde mnoho plaveckých bazénů, hřišť apod. Kampus je 5 minut chůze od vlakové zastávky Quakers Hill.

Campbelltown Community nabízí unikátní vyvážení mezi městským a venkovským stylem života. Město je vzdálené asi hodinu od Sydney CBD obklopené scenérií hor a farem. Oblast nabízí množství sportovního vyžití, jako např. golf, plavání, tenis, jízda na koni, fascinující procházky v nedaleké botanické zahrace Mt. Annan.

Hawkesbury Community je jedno z nejrychleji se rozrůstajících měst ve státe Nový Jižní Wales. V tomto regionu najdete 4 národní parky. Hawkesbury kampus, rozkládající se na 1 500 hektarech, nabízí řadu míst ke sportování (tenisové kurty, fotbalová hřiště a bazén). V blízkosti je řada nákupních center, banky, zdravotní a turistické služby.

Parramatta Community je přístupné po silnici, železnici nebo po vodě po řece Parramatta. Parramatta je metropolitní město s bohatou historií. Kampus v Parramatte se nachází v západním předměstí Sydny nedaleko od hlavního komerčního centra.

Penrith Community má 170 000 obyvatel. Je zde malé nákupní centrum, vzdálené pouze 5 minut chůze od kampusu. Kampus má dva velké areály, Kingswood a Werrington, ze kterých vyjíždějí zdarma autobusové linky ke knihovnám, počítačovým centrům, studentskému centrum, k barům a sportovištím.

K nejoblíbenějším programům a kurzům patří žurnalistika, marketing, grafický design, jazyky, turismus a další. Univerzita nabízí více než 100 kurzů z nejrůznějších oblastí.

Zájemci o studium musí mít:
ukončené středoškolské vzdělání
velmi dobrou znalost anglického jazyka - TOEFL na úrovni 570/230 bodů + TWA skóre 5

Časové rozvržení studia
Podzimní semestr trvá od začátku března do konce června. Jarní semestr trvá od začátku srpna do konce listopadu.

Školné a zápisné
Zápisné na univerzitu se pohybuje kolem 15 000 Kč. Náklady na denní studium se liší typem kurzu - jejich výše se pohybuje od 10 000 – 13 000 AUD/ročně.

Univerzita nabízí studentům možnost ubytování v kampusu nebo mimo něj. Studenti mají možnost výběru ubytování dle svých představ. Ceny se pohybují od 90 – 170 AUD/týdně.

Sydney-Charles Stuart University
Vyučování na Charles Stuart University probíhá prostřednictvím Martin College v centru Sydney. Jedná se o oblast obklopenou obchody, restauracemi a turistickými atrakcemi. Kampus je nedaleko od autobusového a vlakového spojení, takže cestování z a do kampusu je velmi snadné z jakéhokoli místa v Sydney.

Kurzy jistě uspokojí požadavky studentů, kteří chtějí studovat na vysoké akademické úrovni v mezinárodním prostředí.

Škola nabízí:
výborné profesory a personál školy
malé skupiny studentů
výborné vybavení knihovny
moderní a dobře vybavené učebny
moderní počítačové laboratoře
připojení na Internet
Studentský servis

K nejpopulárnějším studijním oborům patří business management, marketing, informační technologie a další.

Mezi vstupní kritéria univerzity patří:
ukončené středoškolské vzdělání
velmi dobrá znalost anglického jazyka - TOEFL 550 bodů nebo IELTS 6.0
Časové rozvržení studia
Jednotlivé trimestry začínají v průběhu března, června a října.

Školné
Náklady na denní studium se pohybují od 34 800 – 37 200 AUD/2 roky, resp. 6 trimestrů.
Ceny ubytování se pohybují od 100 do 400 AUD/týden. Univerzita zajišťuje vhodné hostitelské rodiny s polopenzí.

Melbourne
Universita v Melbourne byla založena roku 1853. Studenti jsou vzděláváni pomocí nejnovějších a nejmodernějších metodik v oblasti politiky, práva, obchodu či umění.

Jako jedna z nejstarších australských universit má Universita Melbourne dlouholetou tradici v přijímání a práci se zahraničními studenti, a proto je připravena poskytnout těmto “zámořským” studentům veškeré zázemí a podporu. Univerzita Melbourne má 37 000 studentů a 5700 zahraničních studentů. Kampus se nachází v severní části centra Melbourne, blízko restaurací, nákupních a zábavních center.

K nejpopulárnějším studijním oborům patří kreativní psaní, umění v médiích, divadelní studia, literatura, studium životního prostřední, botanika, zoologie a další.
Zájemci o studium musí mít:
ukončené středoškolské vzdělání (maturitní zkouška)
velmi dobrou znalost anglického jazyka - TOEFL na úrovni 577/233 bodů
Časové rozvržení studia
První semestr začíná v průběhu února, druhý semestr začíná v průběhu července.

Školné
Školné závisí na typu zvoleného kurzu. Cena pro zahraniční studenty je od 15 – 18 000 AUD za rok.
Všechny typy ubytování včetně podmínek a přihlášek jsou velmi dobře dostupné na místní webové stránce univezity (www.unimelb.edu.au). Doporučujeme zarezervovat si ubytování on-line.

Ubytování je možné také v hostitelských rodinách, ve sdílených studentských domech, v Residential College nebo v univerzitních apartmánech.

Adelaide
Flinders University se nachází v Bedford Parku jižně od tzv. Central Business Distric města Adelaide, hlavního města státu Jižní Austrálie. Je situována na jižním úpatí Mount Lofty Ranges, pouhých 10 km od centra města a nedaleko krásných pláží.

Adelaide je moderní a atraktivní město s vysokým životním standardem. Kampus se nachází na 180 hektarech a je považován za jeden z nejkrásnějších v Austrálii. Nabízí krásný výhled na město Adelaide, jeho předměstí a pláže. Moderní budovy kampusu leží uprostřed přírody. Celý kampus je jako malé městečko s obchody, poštou, bankou, lékárnou, kadeřnictvím, prádelnou a dalšími službami.

Flinders University byla založena v roce 1966 a byla pojmenována po zakladateli Matthew Flindersovi. Universita je moderní a progresivní s mezinárodní reputací pro své výborné vyučovací metody a výzkum. Studenti mají možnost si vybrat ze široké škály předmětů na několika fakultách. Flinders Universita nabízí zahraničním studentům účast na tzv. Adelaide Hills Day Trip, kde se budou moci setkat s australskou přírodou a učit se o původních obyvatelích  - tzv. Aboriginals. Dále nabízí 2-3 denní výlet na Kangaroo Island.

K nejoblíbenějším kurzům a programům patří např. archeologie, asijská studia, biologie, drama, ekonomie, ekologie, mezinárodní vztahy, právo, psychologie a další.

Mezi vstupní kritéria patří:
ukončené středoškolské vzdělání
velmi dobrá znalost anglického jazyka - TOEFL na úrovni 550 bodů

Časové rozvržení studia
Rok je rozdělen do dvou semestrů: první začíná na konci února (začátku března)  a trvá do začátku července; druhý začíná na konci července a končí v listopadu.

Školné a zápisné
Školné závisí na druhu zvoleného programu a kurzu. Jeho výše se může pohybovat v rozmezí od 6 000 do 8 000 AUD/semestr (12 000 – 20 000 AUD/ročně). Student dále platí roční poplatek Student Service (cca 340 AUD) a jednorázové zápisné 44 AUD. Student si také hradí učební materiály v hodnotě od 100 do 500 AUD (výše závisí na zvoleném kurzu).

Student si může zvolit, zda bude chtít být ubytován v rámci kampusu nebo mimo něj (pronájem sdílených studentských apartmánů). Cena ubytování se pohybuje od 175 AUD/týden za jednolůžkový pokoj.

 

Odborné školy mají velmi specifické postavení v australském vzdělávacím systému, které u nás nemá obdoby. Daly by se přirovnat k 1. ročníku studia na vysoké škole. Vyšší odborné vzdělání se v Austrálii započítává do univerzitního studia. Odborné školy nabízejí různá zaměření jako např. marketing, management, finance, cestovní ruch a další a navštěvují je jak Australani, tak i zahraniční studenti.

Minimální délka studia na odborné škole je 10 týdnů, maximálně je možné studovat 2,5 roku. V závislosti na délce studia obdrží studenti:

Certificate II,III, IV (10 - 35 týdnů)
Diploma (40 - 78 týdnů)
Advance Diploma (78 - 104 týdnů)
Získáním Diploma nebo Advance Diploma jsou studenti oprávněni pokračovat ve studiu na univerzitě. Studium na odborné škole se započítává do studia a studenti nastupují rovnou do 2. ročníku univerzity.

Přestože je studium na odborných školách flexibilnější a cenově výhodnější, nelze jej srovnávat s řádným studiem na univerzitě. Studenti získávají základní vědomosti z daného oboru a zároveň si rozšiřují svou slovní zásobu. Součástí mnoha kurzů na odborných školách je také získání mezinárodně uznávaných certifikátů.

Australské univerzity mají vysokou úroveň a nabízejí širokou škálu oborů a seminářů z oblasti umění, vědy a obchodu. Proces přijetí na univerzitu je ve srovnání s ostatními školami poměrně komplikovaný. Zájemci musí mít ukončené min. středoškolské vzdělání a vysokou úroveň anglického jazyka, která se dokládá mezinárodně uznávanými zkouškami ILTS (min. 5,5) nebo TOEFL 550. V případě předchozího studia na odborné škole, je možné uznat toto studium jako doklad o dostatečné jazykové úrovni (většinou v případě bakalářského studia). Uchazeči o program MBA musí doložit jak ukončení bakalářského studia, tak i praxi v dané oblasti.

Přihlásit se na kurz