Všeobecné informace

Podrobné informace - Jazykové kurzy pro dospělé

Přijďte se k nám poradit

Pokud jste rozhodnuti studovat v zahraničí, vyberte si z široké nabídky, kterou vám předkládáme na těchto stránkách. V případě, že si nejste jisti, jaký typ kurzu či programu je pro vás nejvhodnější, kontaktujte naši kancelář, kde vám rádi poradíme s výběrem. Naše nabídka je však daleko širší. Po konzultaci vám můžeme nabídnout kurz/program "šitý na míru".

Jak se přihlásit?

Přihlášku pomocí internetu nebo e-mailem do naší kanceláře. Jakmile obdržíme vaši přihlášku, upřesníme si konečnou cenu a volitelné služby, zahájíme okamžitě umisťovací proces. Jakmile nám partner v zahraničí vše potvrdí, vystavujeme Vám potvrzení o rezervaci a chceme zaplatit přihlašovací poplatek 6.000 CZK/375 USD/200 GBP/250 EUR (obasžený v ceně kurzu), případně i dopravu. Zbytek ceny kurzu a volitelných služeb je splatný 2 měsíce před začátkem kurzu.

U přihlášek podaných později než 30 dnů před začátkem kurzu (platí zejména pro mimoevropské země - USA, Kanada, Austrálie) bude fakturován příplatek 1.800 CZK/115 USD/60 GBP/75 EUR za kurýrní doručení přihlášky do zahraničí.

Co je zahrnuto v ceně kurzu

Podrobné informace jsou uvedeny u jednotlivých kurzovních měst.

Náklady na pobyt

Cena za vybraný program zahrnuje školné a v případě, že nás pověříte zajištěním dalších služeb, bude navýšena o náklady na ubytování, stravu, dopravu a pojištění. Do celkových nákladů je třeba připočítat - v případě nutnosti - i poplatek za vyřízení víza do dané země. K dalším již individuálním výdajům patří kapesné po dobu pobytu.

Cena programu

Ceny kurzů jsou stanoveny na základě oficiálních cen daných školami. Díky naší dlouholeté spolupráci s partnerskými školami nejsou tyto oficiální ceny při přepočtu z cizí měny na české koruny navýšeny. Jinak řečeno oficiální ceny kurzů v cizí měně již v sobě zahrnují provizi StudyPointu. Některé ceny kurzů jsou naopak zvýhodněny oproti oficiálním cenám partnerských škol.

Kvalita škol

StudyPoint klade důraz na vysokou úroveň nabízených služeb. Jazykové školy, jejichž programy nabízíme, jsou kvalitní, akreditované instituce v dané zemi.

Vízové požadavky

Při studijních pobytech kratších než 3 měsíce vám v některých zemích stačí pouze platný cestovní pas. Pro delší pobyt je nutné zažádat si o studentské vízum, ke kterému je kromě potvrzení o studiu nutno přiložit další dokumenty. Rádi vám pomůžeme s doplňujícími informacemi a budeme vás informovat o případných změnách.
Studenti si sami hradí všechny náklady s udělením víza. StudyPoint nemůže zaručit kladné vyřízení vaší žádosti a proces urychlit. Počítejte s větší časovou rezervou! Ze zkušeností víme, že doba pro udělení víza je zejména u mimoevropských zemí delší a závisí na rychlosti administrativního procesu příslušené ambasády.

Kvalitní pojištění StudyPoint

Pojištění, které vám StudyPoint nabízí, zahrnuje nulovou spoluúčast, tzn. student neplatí žádný poplatek při pojistné události. Pojištění pokrývá případy onemocnění a úrazu, nehody/přepadení, přerušený pobyt, repatriaci, odpovědnost třetí straně, soudní výlohy, ztráta a poškození zavazadel. Informace získáte společně s informacemi o programu. Doporučujeme vám zajistit si obdobný rozsah v případě, že se rozhodnete pro vlastní pojištění. Pro všechny účastníky programů StudyPoint je povinné minimálně pojištění léčebných výloh. Pojištění není zahrnuto v ceně kurzu.
V některých zemích je podmínkou pro udělení víza doklad o sjednaném pojištění! Pokud se rozhodnete pojistit samostatně, musíte zaslat potvrzení o pojištění také do kanceláře StudyPoint!

Důkladně vás připravíme na cestu

Podáme vám informace o programu, vízových formalitách, dopravě a sdělíme vám podrobnosti o ubytování, které jste si zvolili. Před odjezdem na jazykový kurz/program obdržíte balíček předodjezdových informací. Součástí balíčku je:

 • Potvrzení o přijetí do kurzu
 • Adresa a telefonní kontakt do místa ubytování
 • Adresa a telefonní kontakt do školy
 • Telefonní číslo pro případ nutnosti
 • Kontakt na HELP LINE StudyPoint

  V závislosti na objednaných službách je další součástí balíčku:

  • Letenka, případně autobusová nebo vlaková jízdenka
  • Informace o cestě
  • Potvrzení transferu
  • Kompletní pojištění StudyPoint

  Jestliže bude vaše úroveň při rozřazovacím testu nižší, než jsou vstupní požadavky zvoleného kurzu, má StudyPoint (resp. škola) právo přemístit vás do jiného kurzu nebo školy s osnovami vhodnými pro vaši aktuální úroveň s ekvivalentní délkou výuky a to bez možnosti finanční kompenzace.

  Pozdní nástup

  V případě, že nenastoupíte na kurz do čtyř dnů po jeho zahájení, bude váš kurz stornován bez refundace za první čtyři týdny. Pozdější nástup na kurz nebo absence nemůže být kompenzována prodloužením kurzu ani jinou formou náhrady.

  Certifikáty

  Po ukončení kurzu obdržíte oficiální certifikát, který je dokladem o jeho absolvování a upřesňuje úroveň vašich znalostí jazyka. Investice do vašeho vzdělání vám otevře mnohé dveře v budoucí kariéře doma i v zahraničí.