Všeobecné informace

Podrobné informace - Jazykové kurzy pro juniory

StudyPoint má dlouholeté zkušenosti s pořádáním jazykových kurzů v zahraničí a společně s našimi partnnerskýmí organizaci neustále pracujeme na rozvoji nových metod a náplně. Jedním ze základních podkladů pro výzkumy naší pedagogické rady jsou hodnocení a názory učitelů, žáků i rodičů.

Studenti cizích jazyků by se měli naučit vyjadřovat způsobem, který se co nejvíce přibližuje mluvě rodilých mluvčí. Nejpřirozenějším způsobem, jak toho dosáhnout, je strávit nějaký čas v zemi, kde se příslušným jazykem
hovoří. Takový pobyt zprostředkovává i přehled o kultuře a životního způsobu země a posiluje tak motivaci pro jazyková studia. Školní mládež, která chce studovat jazyky v zahraničí kratší dobu, obvykle volí jazykovou cestu.

Rozlišujeme dva typy kurzů pro juniory

  • Jazykový kurz pro juniory -  Věk 10 - 18 let, STS Go, STS Intensive, STS Adventure,
  • Jazykový kurz pro juniory - od 16 let, individuální (vhodnější pro samostatnější studenty)

Výuka
Výhody studia jazyka v zahraničí - tradičních vyučovací metoda je plně přizpůsobena pro využít skutečnosti, že jste v zemi, kde se vyučovaným jazykem hovoří. Právě pobyt v tom „pravém prostředí” nám nabízí fantastické možnosti, jak žáky inspirovat a dovést k úspěchu. Neocenitelnou příležitost nám poskytuje přirozená cesta k nabytí vědomostí a možnost okamžitého využití nově získané znalosti v praxi, což v případě studia jazyků zvyšuje motivaci studentů.

Učení probíhá v podstatě po celou dobu kurzu a studenti jsou podněcováni k maximálně aktivnímu postoji. Malé skupiny – lepší a pružnější výuka. Po úvodním rozřazovacím testu se třída rozdělí na několik menších skupin na základě jazykových znalostí studentů. Když jsou skupiny malé, tedy 15 studentů ve skupině, může učitel uspokojivě vyjít vstříc individuálním potřebám každého studenta.

Projektové vyučování a tzv. „link lessons”. Projektové vyučování je moderní vyučovací metoda. Je zajímavá a přitažlivá pro studenty a vykazuje vysokou učební efektivitu. Projekt je dlouhodobý či krátkodobý úkol. Student ho plní individuálně nebo na něm spolupracuje ve skupině. Projektová metoda rozvíjí nejen jazykové schopnosti ale i schopnost spolupráce a tím, že vyžaduje od studentů aktivní přístup, je motivuje k další práci. Další velmi často využívanou metodou jsou diskuse. Výchozím bodem k nim bývají nejčastěji texty týkající se aktuálních témat či zprávy z rádia, televize. Tímto způsobem se žáci cvičí v umění hovořit, naslouchat, číst a psát. Učí se ale také pracovat s informacemi v cizím jazyce, což je v dnešní době téměř nedocenitelné.

Při výuce využíváme vlastní materiály, ale i nejmodernější učební materiály, které se průběžně vylepšují o nové poznatky. Kvalitní učitel je jednou ze základních podmínek úspěšnosti učebního procesu - naši učitelé prošli speciálním školením a díky přísnému výběru a kvalitnímu vzdělání odvádějí každoročně vynikající práci.

Přihláška
Přihlášku zašlete pře webové stránky, emailem, poštou či faxem do naší kanceláře StudyPoint v Praze nebo Bratislavě. Po obdržení vaší přihlášky vám rezervujeme místo v kurzu, který jste si vybrali. Pokud bude tento kurz již naplněn, nabídneme vám alternativní řešení.

Potvrzení rezervace a platba
Do 14 dnů po odeslání přihlášky dostanete písemné potvrzení o rezervaci vámi vybraného kurzu a fakturu na zaplacení přihlašovacího poplatku 6.000 CZK/375 USD/200 GBP/250 EUR a nepovinné garance pro případ nuceného storna ve výši 1.200 CZK/75 USD/40 GBP/50 EUR. Společně s potvrzením o rezervaci vám zašleme obecné informace týkající se letní jazykové cesty, abyste se na ni mohli co nejlépe připravit. Poplatek za kurz, z něhož je již odečten přihlašovací poplatek, zaplatíte po obdržení faktury nejpozději 60 dnů před odjezdem.

Cestovní dokumenty
Cestovní dokumenty, mezi které patří průkaz účastníka, členská karta a štítky s adresou, vám zašleme asi dva týdny před odjezdem. Může se stát, že se datum odjezdu na průkazu účastníka bude lišit od data v katalogu, protože jízdní řády dopravních společností nebyly v době vytištění tohoto katalogu pevně stanoveny. Na jakoukoliv změnu vás včas upozorníme.

Vaše cestovní doklady
Je nutné, aby váš pas byl platný ještě 6 měsíců po ukončení kurzu. Dle informací získaných k 31.1.2014, potřebují čeští a slovenští studenti vízum pouze pro zámořské destinace (výjimka Kanada). Pokud máte jiné než české či slovenské občanství, jste povinni si informace o vaší vízové povinnosti obstarat na daných ambasádách a o vízum si samostatně zažádat. StudyPoint vám na vyžádání ráda poskytne asistenci. Poskytneme vám potvrzení o uhrazení všech poplatků za kurz a zajištění veškerých služeb.

V ceně kurzu není zahrnuto
Doprava do kurzovního města - viz. informace u jednotlivých kurzovních měst, leckde je transfer v ceně. Aby StudyPoint mohl přebrat odpovědnost za dopravu svých studentů, je podmínkou účasti na jazykovém kurzu zaplacení zpáteční letenky a letištních poplatků nebo zpáteční autobusové jízdenky. K ceně kurzu je nutno proto připočíst cenu za dopravu, jak je uvedeno v cenové tabulce na stránce kurzovního města. Na potvrzení o rezervaci a na faktuře bude tato částka viditelně uvedena. Garance pro případ nuceného storna se nevztahuje na cenu za dopravu. Případné storno podléhá storno podmínkám přepravních společností.

V ceně kurzu není dále zahrnuto
Garance pro případ nuceného storna (platí se společně s přihlašovacím poplatkem), příplatek za ubytování jako jediný účastník z ČR/SR, strava po dobu cesty autobusem z ČR a zpět, případné cesty autobusem v místech konání kurzů a fakultativní výlety (viz údaje o jednotlivých místech konání kurzů), STS Explorer Pass. Autobusový, vlakový nebo letecký přípoj do místa společného odjezdu z ČR/SR a případné přenocování s tím spojené a další volitelné služby viz níže.

Pojištění
Pro účastníky Jazykových kurzů pro juniory je povinné celkové pojištění. Toto pojištění je v ceně kurzu pouze pro mimoevropské destinace a pokrývá případy onemocnění a úrazu, nehody/přepadení, přerušeného pobytu, repatriaci, odpovědnosti třetí straně, soudních výloh, zodpovědnosti za hmotné škody a ztráty či poškození zavazadel. Pojištění v sobě zahrnuje nulovou spoluúčast, tzn. student neplatí žádný poplatek při pojistné události. Po přijetí do programu vám zašleme podrobnější informace. Pro evropské destinace pojištění není zahrnuto v ceně a je nutné si ho buď přiobjednat nebo obstarat samostatně.

Bonusy
Všichni naši bývalí studenti, kteří se opět přihlásí na nový jazykový kurz, mohou počítat s “oceněním věrnosti”. Tuto skutečnost, prosíme, zaškrtněte na přihlášce, tím získáte Bonus, který činí 3% ze základní ceny kurzu. Tato sleva se nedá kombinovat s jinými slevami nebo nabídkami jazykových kurzů.
 
Sourozenecká sleva
Pokud se našich kurzů zúčastní sourozenci, obdrží každý z nich slevu v hodnotě 600 CZK/37 USD/20 GBP/25 EUR. Pozor! Je nutné, abyste tuto skutečnost uvedli již v přihlášce. Sourozeneckou slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

*/ Upozornění:  Uvedené informace jsou jen orientační a mohou se lišit v závislosti na zvolené destinaci a/nebo programu.