Všeobecné informace

Co je v ceně

 • Garance umístění v hostitelské rodině ve vámi vybrané zemi, která je výsledkem vzájemné spolupráce StudyPoint, vás a příslušné zahraniční umisťovací organizace.
 • Ubytování a stravování v pečlivě vybrané hostitelské rodině. Student je ubytován dle možností hostitelské rodiny ve vlastním pokoji nebo sdílí pokoj s jiným členem rodiny. Stravování zajišťuje hostitelská rodina - ve dnech školní výuky se student stravuje v hostitelské rodině formou polopenze s možností zakoupení obědů ve školní jídelně; o víkendech, prázdninách a státních svátcích se stravuje v hostitelské rodině formou plné penze.
 • Komplexní zdravotní a úrazové pojištění (pouze program v USA), které je zárukou bezproblémového pobytu studenta v zahraničí a umožňuje mu účastnit se různých sportovních aktivit.
 • Umístění a výuka na zahraniční střední škole. 
 • Přípravné informační materiály a Student Handbook, které obsahují podrobné informace o organizaci programu High School v dané zemi , systému výuky na středních školách ve vámi vybrané zemi, volném čase a sportovních aktivitách, řešení problémů s hostitelskou rodinou, roli oblastního zástupce z umisťovací organizace, doporučeném kapesném, otevření bankovního účtu, poštovních službách a telefonním systému v příslušné zemi, zkušenostech našich bývalých studentů, kteří vám poradí, co si zabalit s sebou, jak trávit volný čas, jak se adaptovat ve své rodině apod.
 • Asistence při vyřizování vízových formalit. Poskytneme Vám všechny potřebné vízové formuláře a dokumenty potvrzující účel vaší cesty do příslušné země. Seznámíme Vás podrobně se všemi kroky vízového procesu a podmínkami udělení víza na příslušné ambasádě. Student je zodpovědný za zajištění víza a vízové poplatky ambasádě. Každý výměnný student jedoucí do USA musí od 1platit tzv. SEVIS Fee - 180 USD, který není zahrnut v ceně programu. Obdobné administrativní má např. Kanada, Austrálie apod.  
 • Informační schůzky, které pořádáme pro všechny účastníky High School programu před jejich odletem do zahraničí. Na schůzce obdrží studenti svůj Student Handbook, podrobné informace o pojištění včetně kartičky pojištěnce, kontakt na místní umisťovací organizaci a praktické rady na cestu.
 • Přítomnost zástupce StudyPoint u vybraných skupinových odletů studentů. Zástupce StudyPoint pomáhá studentům při orientaci na letišti a při odbavování zavazadel. Poskytuje studentům praktické rady a doporučení na cestu a zároveň se ujišťuje, že mají všichni studenti potřebné dokumenty ke vstupu do příslušné země (pas, vízum apod.). U některých mimoevropských letů zajišťuje StudyPoint pro studenty osobní doprovod po celou dobu cesty.
 • Transfer z letiště do hostitelské rodiny. Dopravu z letiště zajišťuje hostitelská rodina nebo oblastní zástupce z umisťovací organizace.
 • Kontakt s umisťovací organizací a jejími oblastními koordinátory, kteří se o studenta starají po celou dobu jeho pobytu. Pomáhají mu adaptovat se v hostitelské rodině, seznámit se s ostatními výměnnými studenty v okolí a informují ho o střední škole, kam bude docházet. Oblastní koordinátoři jsou také studentům oporou při řešení různých problémů v rodině nebo ve škole.
 • 24-hodinová telefonní služba ve všech hostitelských zemích, telefonní asistence StudyPoint v Praze s možností volání na účet volaného (collect call) - kdykoli, komunikace přes email.
 • Informace o průběhu studia pro rodiče studenta ve formě pravidelných reportů.
 • Identifikační průkaz.
 • Diplom o absolvování High School programu.

CO NENÍ V CENĚ PROGRAMU

 • Letenka
 • Kapesné, doporučujeme ekvivalent cca 250-500 USD/měsíc
 • Školní obědy a potřeby, školní uniformy a doprava
 • Komplexní pojištění - výjimka program v USA KLASIK a Kanada SELECT, kde je pojištění v ceně.
 • Vízové poplatky
 • Jiné poplatky podmíněné zvoleným programem High School, např. SERVIS FEE pro USA-J1 180 USD, USA-F1 200 USD, pojištění OSHC pro Austrálii cca 370 AUD a další. Náklady na fakultativní výlety pořádané organizací, školou v hostitelské zemi atd.