Všeobecné informace

Pravidla programu

 • 1. Respektovat  a dodržovat pravidla hostitelské rodiny. Dohody o večerce, drobných domácích pracích, které budou studentovi uloženy, pravidla o kouření, pití alkoholu a schůzkách s přáteli. Činnosti jako zvaní hostů do domu hostitelské rodiny musí hostitelé odsouhlasit. Hostitelé také musí vždy bezpodmínečně vědět, kde jste, s kým jste a kdy se vrátíte.
 • 2. Přísný zákaz požívání alkoholu včetně vína a piva.
 • 3. Přísný zákaz užívání drog či styku s osobou, která drogy přechovává nebo užívá.
 • 4. Zákaz řízení auta nebo motocyklu kdykoliv.
 • 5. Školní docházka je povinná, protože se jedná o účast na oficiálním studijním výměnném programu. Student(ka) si musí udržet studijní průměr nejméně na stupeň "C" (3). Pokud nebude účastník programu prokazovat dostatečné úsilí v jakémkoli předmětu, na který se přihlásí a projeví se to v hodnoceních vyučujících, může být jeho/její účast v programu přerušena. Student(ka), jehož škola vyloučí, bude také okamžitě poslán(a) domů.
 • 6. Studenti StudyPoint nesmí sami ze své vůle ani s jinými vrstevníky opustit oblast, ve které jsou umístěni. Tato oblast  je určena místním zástupcem StudyPoint. Cesta s přenocováním je dovolena pouze se schválenou skupinou jako je školní nebo církevní skupina, nebo se skupinou v doprovodu dospělé osoby, která je schválená hostitelskou rodinou. Individuální návštěvy příbuzných či přátel mimo oblast umístění studenta jsou možné pouze po předchozím písemném souhlasu vlastních rodičů nebo hostitelské rodiny.
 • 7. Pokud student StudyPoint pojede do zahraničí s hostitelskou rodinou, musí se nejdříve spojit s místním zástupcem StudyPoint, který pomůže zabezpečit platnost jeho/jejího víza, aby místní cizinecká policie umožnila opětovný návrat do země.
 • 8. Stopování a přijímání svezení od neznámých osob je nebezpečné a je proto zakázané.
 • 9. Pokud přihlašovacím formuláři student(ka) vyznačí, že je nekuřák, nesmí kouřit během svého pobytu na výměnném programu. Studenti, kteří ve své přihlášce uvedou, že jsou kuřáci, musí přizpůsobit své kouření přání hostitelské rodiny a dodržovat ustanovení, na kterých se dohodnou.
 • 10. Studenti StudyPoint nesmí po dobu pobytu v hostitelské zemi vstoupit do žádného smluvního vztahu ať pracovního, náboženského či sňatkového. Student(ka) nesmí během pobytu přijmout žádnou práci mimo svůj domov. Jedinou výjimkou je příležitostná práce v sousedství, např. sekání trávy nebo hlídání dětí.
 • 11. Účastníci výměnného programu se nesmí dopustit žádného porušení místních a státních nebo republikových zákonů hostitelské země.
 • 12. StudyPoint a hostitelská rodina nenesou zodpovědnost za osobní majetek studenta. Student(ka) nese zodpovědnost za ztracený či odcizený osobní majetek včetně peněz v hotovosti, který nekryje žádné pojištění. Studentům se doporučuje otevřít si osobní bankovní konto oddělené od konta hostitelské rodiny.
 • 13. StudyPoint zakazuje návštěvy vlastních rodičů během výměnného pobytu studenta v hostitelské zemi. Pokud rodiče přesto chtějí studenta(ku) navštívit, musí se návštěva uskutečnit ke konci výměnného programu a rodiče musí o návštěvě včas informovat StudyPoint. Návštěvy kamarádů nejsou povoleny. Sourozenci smí přijet na návštěvu pouze ke konci školního roku a to v doprovodu rodičů.
 • 14. Všichni studenti se musí vrátit do vlasti nejpozději 5 dnů po závěru školního roku. Studentům není dovoleno zůstat v hostitelské zemi po ukončení programu.
 • 15. Je nezbytné respektovat všechna ustanovení oficiálních zástupců StudyPoint.