Všeobecné informace

Podrobné informace - Univerzity a odborné programy

 • Přijďte se k nám poradit

  Pokud jste rozhodnuti studovat v zahraničí, vyberte si z široké nabídky, kterou vám předkládáme na těchto stránkách. V případě, že si nejste jisti, jaký typ kurzu či programu je pro vás nejvhodnější, kontaktujte naši kancelář, kde vám rádi poradíme s výběrem. Naše nabídka je však daleko širší. Po konzultaci vám můžeme nabídnout kurz/program "šitý na míru".
 • Jak se přihlásit?
  V případě, že jste rozhodnuti studovat v zahraničí, můžete si vybrat z nabídky kurzovních míst, typů kurzů, které nabízíme na internetových stránkách nebo v katalogu. Zkušení pracovníci SudyPoint vám rádi poradí při výběru a v případě potřeby vás i vyzkouší, aby konečná volba zohlednila úroveň vašich znalostí.
 • Náklady na pobyt

  Cena za vybraný program zahrnuje školné a v případě, že nás pověříte zajištěním dalších služeb, bude navýšena o náklady na ubytování, stravu, dopravu a pojištění. Do celkových nákladů je třeba připočítat - v případě nutnosti - i poplatek za vyřízení víza do dané země. K dalším již individuálním výdajům patří kapesné po dobu pobytu.
 • Cena programu

  Ceny kurzů jsou stanoveny na základě oficiálních cen daných školami. Díky naší dlouholeté spolupráci s partnerskými školami nejsou tyto oficiální ceny při přepočtu z cizí měny na české koruny navýšeny. Jinak řečeno oficiální ceny kurzů v cizí měně již v sobě zahrnují provizi StudyPointu. Některé ceny kurzů jsou naopak zvýhodněny oproti oficiálním cenám partnerských škol.
 • Kvalita škol

  StudyPoint klade důraz na vysokou úroveň nabízených služeb. Jazykové školy, jejichž programy nabízíme, jsou kvalitní, akreditované instituce v dané zemi.
 • Vízové požadavky
  Při studijních pobytech kratších než 3 měsíce vám v některých zemích stačí pouze platný cestovní pas. Pro delší pobyt je nutné zažádat si o studentské vízum, ke kterému je kromě potvrzení o studiu nutno přiložit další dokumenty. Rádi vám pomůžeme s doplňujícími informacemi a budeme vás informovat o případných změnách.
  Studenti si sami hradí všechny náklady s udělením víza. StudyPoint nemůže zaručit kladné vyřízení vaší žádosti a proces urychlit. Počítejte s větší časovou rezervou! Ze zkušeností víme, že doba pro udělení víza je zejména u mimoevropských zemí delší a závisí na rychlosti administrativního procesu příslušené ambasády.
 • Kvalitní pojištění StudyPoint
  Pojištění, které vám StudyPoint nabízí, zahrnuje nulovou spoluúčast, tzn. student neplatí žádný poplatek při pojistné události. Pojištění pokrývá případy onemocnění a úrazu, nehody/přepadení, přerušený pobyt, repatriaci, odpovědnost třetí straně, soudní výlohy, ztráta a poškození zavazadel. Informace získáte společně s informacemi o programu. Doporučujeme vám zajistit si obdobný rozsah v případě, že se rozhodnete pro vlastní pojištění. Pro všechny účastníky programů StudyPoint je povinné minimálně pojištění léčebných výloh. Pojištění není zahrnuto v ceně kurzu.
  V některých zemích je podmínkou pro udělení víza doklad o sjednaném pojištění! Pokud se rozhodnete pojistit samostatně, musíte zaslat potvrzení o pojištění také do kanceláře StudyPoint!
 • Důkladně vás připravíme na cestu

  Podáme vám informace o programu, vízových formalitách, dopravě a sdělíme vám podrobnosti o ubytování, které jste si zvolili. Před odjezdem na jazykový kurz/program obdržíte balíček předodjezdových informací. Součástí balíčku je:
   • Potvrzení o přijetí do kurzu
   • Adresa a telefonní kontakt do místa ubytování
   • Adresa a telefonní kontakt do školy
   • Telefonní číslo pro případ nutnosti
   • Kontakt na HELP LINE StudyPoint

  V závislosti na objednaných službách je další součástí balíčku:

   • Letenka, případně autobusová nebo vlaková jízdenka
   • Informace o cestě
   • Potvrzení transferu
   • Kompletní pojištění StudyPoint

  Jestliže bude vaše úroveň při rozřazovacím testu nižší, než jsou vstupní požadavky zvoleného kurzu, má StudyPoint (resp. škola) právo přemístit vás do jiného kurzu nebo školy s osnovami vhodnými pro vaši aktuální úroveň s ekvivalentní délkou výuky a to bez možnosti finanční kompenzace.

 • Certifikáty

  Po ukončení kurzu obdržíte oficiální certifikát, který je dokladem o jeho absolvování a upřesňuje úroveň vašich znalostí jazyka. Investice do vašeho vzdělání vám otevře mnohé dveře v budoucí kariéře doma i v zahraničí.
 •