Všeobecné informace

Podmínky přijetí

Vstupní požadavky: minimálně 18 let, TOEFL 500+ nebo IELTS 5,0 nebo SHMS test 56+, úspěšně ukončená střední škola

Mezi vstupní kritéria školy patří:
ukončené středoškolské vzdělání
velmi dobrá znalost anglického jazyka - TOEFL na úrovni 550/213 bodů
Časové rozvržení studia