Ochrana osobních údajů

Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

StudyPoint veškeré údaje získané od návštěvníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá StudyPoint s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Jaké informace shromažďujeme

Shromažďujeme informace o vašich návštěvách, jako je poskytovatel služby, typ prohlížeče, operační systém, naše navštívené stránky a datum a čas přístupu, abychom optimalizovali váš čas strávený se našem webovém serveru. Také dostáváme informace, z jakého místa na webu jste přišli. Můžeme si ponechat vaše jméno, a eventuálně další osobní informace, jako je poštovní adresa nebo e-mailová adresa, pokud nám tyto informace poskytnete. Můžeme vás požádat o dobrovolné poskytnutí informací o vašich osobních nebo profesních zájmech, demografii, zkušenostech s našimi produkty a vaše preference způsobu kontaktování. Využíváme tyto informace k přípravě nabídek přizpůsobených vašim zájmům.

Odkazy

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. StudyPoint neodpovídá za obsah nebo praktiky ochrany dat na těchto stránkách. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení týkající se ochrany dat u každé stránky, která od vás shromažďuje data. Zásady ochrany osobních údajů StudyPoint se vztahují výhradně na informace shromažďované StudyPoint.